Gård og Besætning

Bakgård ligger på Hannæs mellem Thy og Hanherred midtvejs mellem Thisted og Fjerritslev. Jorden ligger ned mod Lund Fjord, der er en del af fuglereservatet Vejlerne. Vi laver lidt naturpleje på arealet mod fjorden, som skal holdes afgræsset af hensyn til fuglelivet. Gården kan føres tilbage til 1636 og til i dag har den haft 17 ejere. Vi overtog ejendommen i 1988 og de første Hereford blev sat ind i 1989. Besætningen består af 16 - 18 moderdyr + afkom. Herudover har vi en mindre besætning af får af racen Shropshire.