Buhl 1 Ironman 15.09.1995, da den var 2½ år gammmel. Den var efter Putney 1 5G Iceman. Den blev købt hos Dorte og Jimmy Buhl.
Den blev klassificeret i 13, da den blev slagtet.